Dom Dziecka Nr 15
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DD nr 15 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Referent

Referent

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
1/K
Stanowisko
Referent
Komórka organizacyjna/Podmiot
Administracja Gospodarcza
Dzielnica
Ochota
Termin
17-01-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

DYREKTOR DOMU IM. KS. BAUDOUINA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referent

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458  )

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – referent

 

I. Wymagania niezbędne:

1) Wymagania zgodne z  ustawą o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

-  wykształcenie wyższe

-  1 rok doświadczenia na proponowanym stanowisku

 -  znajomość MC OFFICE.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe

2) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o zamówieniach publicznych.

5) biegła znajomość programu: Microsoft, EXCEL, WORD, PŁATNIK oraz znajomość obsługi internetu.

 

III. Zakres obowiązków referenta obejmuje w szczególności:

1.      prowadzenie rejestru pism wchodzących i wychodzących,

2.      prowadzenie spraw inwestycyjnych,

3.      tworzenie dokumentów placówki,

4.      przygotowywanie dokumentów  i przeprowadzanie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

5.      współpraca z dyrektorem placówki w zakresie kontroli zarządczej,

6.      przyjmowanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów placówki,

7.      pisanie pism wg. potrzeb,

8.      obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

1) Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009  r., w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ) i Regulaminem wynagradzania Domu Dziecka Nr 15.

2) Miejsce pracy: Dom im. Ks. Baudouina

02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 75

3) Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo.

4) Godziny pracy: od 8,00-16,00

 

V. Wymagane dokumenty

1) List motywacyjny

2) CV

3) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy

4) Zaświadczenie o niekaralności

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962 z późn. zm.)

6) Kopia dowodu osobistego

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty (wyłącznie w formie pisemnej ) należy składać w:

Kadrach Domu im. Ks. Baudouina w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75 ( w godz. 7,00-15,00)

do dnia 17 stycznia 2014 r, do godz. 15,00

 

O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta  osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione indywidualnie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Domu im. Ks. Baudouina w Warszawie ul. Nowogrodzka 75

 

WYNIK NABORU:

 

Wynik naboru [plik doc]

 

 
 
Wprowadził BZMW/tmank 02-01-2014
Aktualizujący bzmw/tmank 02-01-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.zhutorowicz 02-01-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-02-2014
Liczba odwiedzin: 964
Rejestr zmian